Negatieve schadevrije jaren - Kun je een auto verzekeren?

Met schadevrije jaren kun je de premie voor de autoverzekering verlagen. Door pech kun je ook negatieve schadevrije jaren hebben. Wat zijn de gevolgen?

Door in een jaar geen schades te claimen op de autoverzekering bouw je één schadevrij jaar op. Na het claimen van een schade op de autoverzekering verlies je in één keer vijf schadevrije jaren. Vooral beginnende bestuurders kunnen na één schade al meerdere negatieve schadevrije jaren op naam krijgen. Het verzekeren van een auto kan hierdoor lastiger en duurder worden.

Schadevrij rijden zorgt voor een lagere premie voor de autoverzekering

In de autoverzekering worden de hoogste premies in rekening gebracht bij de automobilisten die volgens de verzekeraar een groter risico zijn. Dat kan veroorzaakt worden door een hoge waarde van de auto en doordat je in een regio woont waarvoor de verzekeraars een hogere premie rekenen. Ook als je weinig schadevrije jaren hebt opgebouwd betaal je relatief veel voor de autoverzekering.

Hoe ontstaan negatieve schadevrije jaren?

Als je een claim indient terwijl je nog maar weinig schadevrije jaren hebt opgebouwd, dan kan het zijn dat je negatieve schadevrije jaren krijgt. Dit betekent dat je in plaats van een korting op je verzekeringspremie, juist een toeslag moet betalen. Deze toeslag kan behoorlijk hoog zijn, sommige verzekeraars verdubbelen zelfs de normale premie. 

Vooral beginnende bestuurders hebben last van negatieve schadevrije jaren

Jonge bestuurders tot 24 jaar oud betalen gemiddeld veel meer voor de autoverzekering in vergelijking met oudere automobilisten. Ze hebben ook nog de pech dat ze weinig schadevrije jaren hebben, dus goedkoop verzekeren kunnen jongeren niet. Het probleem wordt nog groter als jongeren een schuldschade veroorzaken. Dat zorgt voor een daling van het aantal jaren. Als het gebeurt in het eerste verzekeringsjaar komen ze uit op -5. Vervolgens willen veel verzekeraars voor de jongere geen autoverzekering meer afsluiten.

Kleine schade niet indienen?

Soms kan het voordeliger zijn om een kleinere schade niet te claimen bij je verzekeraar. Als je een claim indient daal je bij elke verzekeraar altijd vijf schadevrije jaren terug op de ladder, ongeacht het schadebedrag. In het geval van een kleine schade kan het soms voordeliger zijn om de kosten zelf te betalen in plaats van je schadevrije jaren te laten dalen.

Pas op met private lease

Wist je dat je opgebouwde schadevrije jaren ook weer kunt verliezen zonder dat je schades veroorzaakt? Namelijk door het kiezen voor private lease. In dat geval heb je namelijk geen autoverzekering meer op eigen naam. Leasebedrijven nemen de opgebouwde jaren vaak niet in gebruik en de opgebouwde schadevrije jaren verdampen hierdoor na een aantal jaren (dit verschilt per verzekeraar). Houd hier rekening mee als je kiest voor private lease.

Het belang van een samenlevingscontract

Het opstellen van een samenlevingscontract is belangrijk voor partners? Waarom is dat?


Partners die samenwonen hebben om meerdere redenen een samenlevingscontract nodig. Wat zijn de belangrijkste redenen om een samenlevingscontract op te laten stellen?

Zodra je gaat samenwonen zou je eigenlijk ook al een samenlevingscontract moeten opstellen, maar samenwoners zullen dat meestal niet als eerste prioriteit stellen. Maar het gevaar is dat het er later ook niet van komt. Op het eerste oog lijkt een contract misschien niet zo belangrijk, maar dat is het zeker wel. Wij geven samenwoners hieronder meerdere redenen om het op zeer korte termijn toch maar te regelen.

Wat is een samenlevingscontract?

Hierin leggen de samenwoners afspraken vast. Jullie leggen bijvoorbeeld vast wie wat bijdraagt aan het huishouden, hoe jullie de bezittingen verdelen bij het weer uit elkaar gaan en het hebben van een samenlevingscontract kan een voorwaarde zijn voor het krijgen van een partnerpensioen na het overlijden van de partner. Met een notaris kun je bespreken wat je vast wilt leggen in een samenlevingscontract. Wij noemen alvast een aantal redenen waarom je beter een samenlevingscontract kunt afsluiten.

Bescherm de gezamenlijke woning tegen het wettelijk erfrecht

Samenwonende partners zijn geen wettelijke erfgenamen van elkaar. Bij overlijden van een van beide gaat de gezamenlijke eigen woning voor de helft naar de nabestaanden van de overledene. Wettelijk zijn dat bijvoorbeeld de kinderen of de ouders of de broers en zussen. Daarom is het advies om een samenlevingscontract af te sluiten, het liefst ook nog met een testament erbij. Ook andere gezamenlijke bezittingen kunnen door het erfrecht naar anderen gaan.

Vastleggen wat persoonlijke bezittingen zijn

Samenwonende partners bouwen gezamenlijke bezittingen op, maar bij het samensmelten van twee huishoudens worden ook bezittingen samengebracht in één huis. In een samenlevingscontract kunnen jullie vastleggen wat jullie privébezittingen zijn en blijven. Het kan ook om geld gaan. Op het moment van samenwonen brengt de ene partner bijvoorbeeld tienduizenden euro’s in waar spullen voor worden gekocht voor het inrichten van het huis.

De eigen woning is van een van beiden

Als je gaat samenwonen in de eigen woning van een van beiden is het verstandig om in een samenlevingscontract vast te leggen hoe de eigen woning wordt behandeld bij het weer uit elkaar gaan. Dit kan belangrijk zijn als de partner die het huis niet bezit wel investeert in het huis. Bijvoorbeeld door het aflossen van de hypotheek of door het financieren van een verbouwing.

Hoe worden de vaste lasten verdeeld?

In het samenlevingscontract leg je ook vast wie welke lasten draagt. Hierdoor kun je latere discussies over geldzaken voorkomen. Vooral als jullie weer uit elkaar gaan, kan dit een groot verschil maken. Op deze manier schep je duidelijkheid over de verdeling van het gezamenlijk vermogen.

Ga je binnenkort samenwonen of woon je al samen en heb je hier vragen over? Wij staan je graag te woord. Neem contact met ons op.

Meer kans op een brand in huis bij gezinnen met kinderen!

Wist je dat een gezin met kinderen twee keer meer kans heeft op een brand in huis.

Waar komt dit door?

Een gezin met kinderen heeft een veel grotere kans op een huisbrand, dat heeft het Verbond van Verzekeraars onderzocht. Waar komt dit door?

Met meer mensen in een huis wonen zorgt voor een grotere kans op een brand. Dat lijkt logisch en dat is het ook. Met minderjarige kinderen is de kans nog weer groter. Een experimentje met een brandende kaars op een slaapkamer is vragen om problemen. Ook het feit dat kinderen veel elektrische apparaten gebruiken telt zwaar mee. De tablet, telefoon en de spelcomputer zitten constant aan het stroom. Op zich zou dit geen brandgevaar moeten opleveren, maar ervaring leert dat het weleens mis gaat.

Welke leeftijdsgroepen lopen vooral gevaar?

Uit het onderzoek blijkt dat vooral verzekerden tussen 38 en 56 jaar brandschade claimen. Ze claimen ongeveer twee keer zo vaak een brandschade. Het ging om in totaal bijna 100.000 claims op de inboedel- en of de opstalverzekering. Vaak komt het door het in de brand vliegen van een batterij van bijvoorbeeld een telefoon of een elektrische fiets. Het gaat in de meeste gevallen om een relatief kleine schade. In 7% van de claims gaat het om een volledig afgebrand huis. Ook een klein brandje is te claimen op de inboedelverzekering en de opstalverzekering.

Hoe groot is de kans op een brand?

Niet erg groot! De kans op een brand in jouw huis is namelijk maar 1 op 65, dus maar 1,5 procent. Een kleine kans, maar een toch niet te onderschatten risico. Met name omdat de impact van een brand groot kan zijn. Na het ontstaan van een brand kun je binnen een paar minuten jouw huis verliezen. Dus verzeker jouw bezittingen vooral wel tegen brand.

Het gaat gelijk om forse schadebedragen

Bij een uitslaande brand blijft de schade niet beperkt tot een paar duizend euro. Als je er niet tegen verzekerd bent, kan er een groot probleem ontstaan. Je moet er toch niet aan denken dat jouw huis volledig afbrandt en jij blijft zitten met de puinhopen en een hypotheek van mogelijk wel een paar honderdduizend euro. Daarnaast moet je ook nog eens zorgen voor vervangende woonruimte. Kortom, de ramp is niet te overzien.

De hoogte van de premie is mede afhankelijk van de gezinssamenstelling

Een alleenstaande betaalt minder premie voor de inboedelverzekering en de opstalverzekering in vergelijking met een gezin. Ook bij de aansprakelijkheidsverzekering zien we een verschil in premie. Wie een grotere kans op schade heeft, betaalt meer premie. Maar een gezin met kinderen betaalt niet twee keer zoveel premie voor de verzekeringen tegen brand.

Let op! Rookmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping van je huis. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een nieuw huis woont: de verplichting geldt voor iedereen. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. Heb je het altijd uitgesteld? Dan is dit het moment om rookmelders te plaatsen.

Ben je benieuwd of jij niet te veel betaalt voor jouw verzekeringen en toch goed verzekerd bent? Verzekeren is ons vak. Neem dus gerust contact op voor een vergelijking.

 

 

 

Rookmelders wettelijk verplicht vanaf 2022!

Ook in bestaande gebouwen zijn rookmelders vanaf 2022 verplicht. Maar wat is het nut ervan?

Nieuwe verplichting

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland een rookmelder op te hangen. Het plaatsen van rookmelders is sinds 2003 al verplicht in nieuwbouwwoningen. Dit terwijl brand of rook geen onderscheid maakt tussen nieuwbouw of bestaande bouw. Daarom geldt vanaf 2022 de regel dat ook bestaande woningen voorzien moeten zijn van rookmelders. 

Het nut van rookmelders

Om bewoners te beschermen tegen brand en rook is het ophangen van rookmelders noodzakelijk. Hitte en rook die vrijkomen tijdens een brand kunnen levensgevaarlijk zijn. Rookmelders zorgen ervoor dat je, bijvoorbeeld ‘s nachts, op tijd uit dit soort situaties kunt ontsnappen. Doordat je reuk ‘s nachts niet werkt is het noodzaak dat je gealarmeerd wordt. Door rookmelders te plaatsen op verschillende plekken in jouw woning kun je jezelf beschermen tegen dit gevaar. 

Installatie

Bij het plaatsen van rookmelders zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten. Zo zijn er rookmelders speciaal tegen rook, maar ook rookmelders die alleen reageren op hitte. Afhankelijk van de ruimte kun je beslissen welke het beste past. Ook is het belangrijk dat je op elke verdieping minimaal één rookmelder plaatst. Meerdere rookmelders kun je met een koppelfunctie aan elkaar koppelen. Let er wel op dat dit alleen bij rookmelders kan met die speciale functie. De koppeling zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm. 

Specificaties 

Volgens de wet hoeven de rookmelders niet aan speciale specificaties te voldoen. De melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben. Pas dus op met goedkope rookmelders en ga direct voor een kwalitatief goede melder. Goedkoop is in dit geval vaak duurkoop.

 

 

 

 

 

 

Erfbelasting betalen - Is het een oneerlijke belasting?

Na het ontvangen van een erfenis ben je mogelijk erfbelasting verschuldigd. Waarom voelt dit onredelijk aan?


Na overlijden gaan de bezittingen en de schulden van de overledene over op de erfgenamen. Vaak is er dan erfbelasting verschuldigd. Hoe oneerlijk is deze heffing? 

Gemiddeld bedraagt de heffing over een erfenis 11 procent van het bedrag dat overgaat op de erfgenamen. Dat is jaarlijks goed voor een extra bedrag van 1,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist. De erfbelasting wordt door veel mensen verafschuwd. Het is namelijk geld waarover de overledene al heeft afgerekend met de Belastingdienst. Na overlijden moeten bijvoorbeeld de kinderen er nog een keer een heffing over betalen. 

Hoe is er al meerdere keren afgerekend over geld uit een nalatenschap? 

Bij het verdienen van geld reken je al af met de Belastingdienst. Het geld dat na heffing overblijft is het netto inkomen. Bij het uitgeven van het geld ben je btw verschuldigd en in sommige gevallen ook nog accijnzen. Heb je een kapitaaltje opgebouwd? Dan krijg je mogelijk ook nog te maken met vermogensrendementsheffing. Dit is een heffing over jouw spaargeld en andere vermogens waar je jaarlijks belasting over verschuldigd bent. Vermogens tot ruim 50.000 euro per persoon zijn vrijgesteld en over het meerdere betaal je belasting. 

Wanneer is er erfbelasting verschuldigd? 

Het deel van de nalatenschap dat bij de partner terechtkomt, wordt in de meeste gevallen niet belast door een hoge vrijstelling. In 2022 bedraagt de vrijstelling namelijk 680.645 euro. De meeste erfenissen blijven hier ver onder, dus door partners is er vaak geen heffing verschuldigd. Kinderen hebben een vrijstelling van 21.559 euro. Over het meerdere is 10 procent erfbelasting verschuldigd. Komt de erfenis per kind boven de 130.424 euro uit? Over het meerdere bedraagt de heffing 20 procent. Voor andere erfgenamen gelden weer andere vrijstellingen en heffingen. 

Vooral erfgenamen van een alleenstaande zonder kinderen betalen fors 

De erfenis van een alleenstaande zonder kinderen gaat naar de broers, zussen en ouders. Ieder heeft recht op een deel van de nalatenschap. De ouders van de overledene kunnen nog gebruikmaken van een hoge vrijstelling van 51.053 euro, maar broers en zussen hebben maar een vrijstelling van 2.274 euro. Over het meerdere bedraagt de heffing 30 procent en bij grotere erfenissen zelfs 40 procent. 

De Nederlandse schatkist moet wel gevuld worden 

Het afschaffen van de erfbelasting zou vooral een overwinning zijn voor de vermogende Nederlanders. De nabestaanden van deze vermogende mensen zijn namelijk veel erfbelasting verschuldigd. Bij het afschaffen van de schenk- en erfbelasting moet de schatkist op een andere manier gevuld worden. 1,9 miljard euro bij de inkomstenbelasting opdrukken is ook niet wenselijk. Toch blijft de erfbelasting een fiscale heffing waar erfgenamen moeite mee hebben. Ouders kunnen met een slimmere vermogensplanning de heffing wel zo laag mogelijk houden, maar voorkomen kun je het niet.

Heb je nog vragen die wij voor je kunnen beantwoorden? Plan gerust een afspraak in.

Schadevrije jaren overdragen

Sinds 1 januari 2022 kunnen schadevrije jaren overgedragen worden aan anderen dan polishouders. Bijvoorbeeld in het geval van overlijden of echtscheiding.


Als je autorijdt, bouw je schadevrije jaren op. Die schadevrije jaren lopen elk jaar op als je geen schade maakt. Het aantal schadevrije jaren bepaalt voor een groot deel je premie voor je autoverzekering. Voor 2022 konden de jaren waarin niet was geclaimd alleen worden opgebouwd op naam van de polishouder. Met andere woorden: je kunt ze niet zomaar overdragen aan iemand anders. Dit kon echter leiden tot onwenselijke situaties, bijvoorbeeld als de polishouder kwam te overlijden. Daarom zijn de regels per januari 2022 iets versoepeld.

Hoe bouw je schadevrije jaren op?

Schadevrije jaren worden allemaal op dezelfde manier vastgesteld. Ieder jaar zonder claim of schade bouw je 1 schadevrij jaar op. Bij een autoschade die je zelf hebt veroorzaakt verlies je meestal 5 schadevrije jaren. Vanaf 15 jaar of meer, val je na een claim altijd naar 10 jaar schadevrij. 

Echtscheiding

In de nieuwe situatie kun je tijdens een echtscheiding de schadevrije jaren opsplitsen. Dit geldt ook bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. De persoon met de schadevrije jaren bepaalt de verdeling en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.

Overlijden

In het geval van overlijden wordt het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. De opgebouwde schadevrije jaren kunnen dan overgedragen worden. Dit kan alleen in het geval dat de achtergebleven persoon woonachtig is op hetzelfde adres. En als deze persoon een rijbewijs heeft.

Wat wijzigt er nog meer in 2022?

Dit jaar gaan verzekeraars zich verder buigen over het opbouwen van schadevrije jaren door andere personen dan de polishouder. In het huidige pakket konden alleen schadevrije jaren van verschillende voertuigen op naam van de polishouder worden opgebouwd. De bedoeling is dat die opbouw ook mogelijk wordt op naam van de verschillende bestuurders. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen, (ex)-partners of andere regelmatige bestuurders.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op via: leon@withoosrisicomanagement.nl of 06-51247843

Subsidie elektrische auto's 2022

Ook dit jaar is er weer een subsidiepot beschikbaar voor elektrische auto’s. Bekijk of jij hiervoor in aanmerking komt.


Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren

Sinds 2020 is de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) in het leven geroepen om het aanschaffen van elektrische auto’s te stimuleren. Als het aan de overheid ligt rijdt namelijk vanaf 2030 iedereen elektrisch, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De aanschaf van een elektrische auto is een stuk duurder dan een auto op brandstof. De aanschafsubsidie moet er dus voor gaan zorgen dat het kopen van een elektrische auto aantrekkelijker wordt.  

Verhoogde subsidiepot 

Vorig jaar was deze regeling ook al van kracht en toen kon je per auto 4000 euro subsidie krijgen. Dit jaar is de pot groter dan vorig jaar namelijk: 71 miljoen euro voor nieuwe auto’s en 20,4 miljoen euro voor gebruikte auto’s. Ondanks dat is er per auto minder subsidie aan te vragen. Per nieuwe auto is dat momenteel 3.350 euro en voor een gebruikte 2.000 euro. Zo hoopt de overheid dat de subsidie voor meer mensen beschikbaar is. Wacht niet te lang met het aanvragen, want op is op. 

Let op deze voorwaarden

Voordat je subsidie aanvraagt moet je auto wel voldoen aan een paar eisen: 

  • Het is een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer. 
  • De oorspronkelijke nieuwprijs, zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW), is niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro. 
  • De personenauto is als elektrisch geproduceerd en is niet omgebouwd tot elektrische auto. 
  • Een tweedehands auto moet zijn gekocht zijn bij een bedrijf dat RDW-erkenning voert.
  • Bij een private leasecontract moet de auto geleased zijn door een leasemaatschappij met het Keurmerk Private Lease.

Zo vraag je subsidie aan

Om het gemakkelijk te maken heeft de overheid een lijst opgesteld van . Ga voor alle aanvullende voorwaarden en het aanvragen van de subsidie naar de website van de RVO.

Sleutel loze autodiefstal - Hoe werkt het?

Steeds meer auto’s kun je openen zonder sleutel. Maar is dat wel veilig?

Hoe werkt het?

Keyless entry, het openen van de deur door een elektrisch signaal van de autosleutel. Het lijkt makkelijk, maar dit maakt een auto veel inbraak- en diefstal gevoeliger. Autodieven kunnen het signaal wat jouw sleutel uitzendt vanuit je huis met een apparaat versterken en doorzenden naar een tweede autodief bij de desbetreffende auto. De auto opent zonder dat er een sleutel nodig is. Zo kunnen zij zonder in te hoeven breken er vandoor met je auto. 

Nieuwe eisen

Nieuwe veiligheidsnormen zorgen ervoor dat auto’s die zijn voorzien van keyless entry moeten voldoen aan bepaalde eisen. De sleutel gaat bijvoorbeeld in een slaapstand na vijf minuten, waardoor er geen signaal meer onderschept kan worden. Ook zijn er systemen die ervoor zorgen dat het keyless signaal weg gefilterd wordt. 

Eigen maatregelen

Je kunt er ook zelf voor zorgen dat autodieven geen signalen kunnen oppikken. Door de sleutel in een metalen kistje te bewaren wordt het signaal geblokkeerd en kan het apparaat het niet versterken. Test wel eerst of het werkt door het kistje dicht bij de auto te houden. Blijft de auto op slot, dan werkt het. Check ook deze website voor extra tips: .

Ben je verzekerd?

Autodiefstal bij auto’s met keyless entry wordt niet altijd gedekt door de verzekering. Heb je een autoverzekering met beperkt casco- of volledig cascodekking, dan kun je sleutel loze autodiefstal claimen. Maar de verzekeraar kan wel enkele voorwaarden stellen. Zo moeten er braaksporen aanwezig zijn, wat in veel gevallen bij sleutel loze diefstal niet het geval is. En je moet twee autosleutels hebben als je aangifte doet bij de politie. Check daarom goed in jouw polisvoorwaarden hoe jouw verzekeraar hier mee om gaat en of je eventueel maatregelen moet nemen.

Wil je meer weten over een autoverzekering? Neem dan contact met ons op.

Samenwonen - Waar moet je rekening mee houden?

Welke zaken komen er kijken bij samenwonen? Lees onze financiële tips.

 

Samenwonen lijkt nogal vrijblijvend, maar er moet wel het nodige geregeld worden. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, maar daar blijft het niet bij.

De wet regelt in Nederland niets voor samenwonenden. Dus ook niet dat ze elkaars erfgenaam zijn. Dit kan bij overlijden van één van beide verstrekkende gevolgen hebben. De nalatenschap gaat dan namelijk naar de kinderen of de ouders en broers en zussen van de overledene. Dit is op te lossen met een testament. Dit is gelijk één van de belangrijkste tips voor mensen die gaan samenwonen, maar er zijn meer omstandigheden waar je rekening mee moet houden.

Laat een samenlevingscontract opstellen

Het nut van een samenlevingscontract moet je niet onderschatten. In de overeenkomst kunnen jullie afspraken maken over de kosten en bezittingen, maar dat is nog maar een deel van de toegevoegde waarde. Door een samenlevingscontract kunnen jullie in de pensioenregelingen ook als partner aangemerkt worden. Dit is van belang bij overlijden van één van beide. Ook kan het een verschil maken voor de hoogte van de te betalen erfbelasting bij overlijden. Jullie situatie bespreken met de notaris kan zorgen voor inzichten waar jullie nu nog niet bij stil staan.

Gezamenlijk de vaste lasten dragen

Onderling moeten er afspraken gemaakt worden over het betalen van de vaste lasten. Wie betaalt welke kosten? Open bij voorkeur een gezamenlijke rekening om het eenvoudig te houden en betaal de vaste lasten van deze betaalrekening. Maandelijks wordt er een vast bedrag overgemaakt en discussies hoeven er niet gevoerd worden. Incidentele uitgaven kunnen jullie afzonderlijke afspraken over maken. Verdient één van beide meer? Verdeel de kosten eventueel volgens een bepaalde verdeelsleutel. De meest verdienende draagt bijvoorbeeld 70 procent van de lasten en de minst verdienende 30 procent.

Let op bij een eigen woning

Indien één van de partners een huis bezit moeten er ook afspraken gemaakt worden over de kosten, het aflossen en het onderhoud. Bij het verbreken van de relatie heeft de partner die het huis niet bezit geen rechten. Dat is nogal zuur als beide partners in het huis geïnvesteerd hebben. Ga hierover in gesprek met de notaris en maak er duidelijke schriftelijke afspraken over. Ook hierbij moet er weer goed gelet worden op hoe het geregeld is bij overlijden van één van beide.

Leningen op één of op twee namen?

Afhankelijk van wat jullie vastleggen in de samenlevingsovereenkomst moet er ook goed gelet worden op schulden. Een schuldeiser spreekt in principe de contractpartij aan. Als maar één van beide de lening aangevraagd heeft, is diegene ook verantwoordelijk voor de terugbetaling. Bij het verbreken van de relatie kan dit een probleem worden. Eén van beide blijft eventueel met de gehele schuld zitten. Jullie gaan uit van een gezamenlijke toekomst, maar houd rekening met het negatieve scenario.

Samenvattend is het vooral belangrijk om een samenlevingscontract op te stellen. Door afspraken vast te leggen kunnen er later onenigheden voorkomen worden.

 

Heb je vragen? neem dan contact met ons op.

 

 

 

Jongeren met een bijbaan - Vraag belastingteruggave aan

Jongeren met een bijbaan worden vaak te zwaar belast als het gaat om hun salaris. Je kunt een deel van de belasting terugvragen.

Jongeren die parttime werken betalen vaak teveel inkomstenbelasting. De werkgever houdt namelijk een loonheffing in op de inkomsten. Dit kun je (deels) terugvorderen.

Baantjes in de horeca of in een supermarkt zijn populair onder jongeren. Ze doen het werk naast de opleiding en vooral als ze tot 23 jaar oud zijn hebben ze nog geen hoog uurloon. Over inkomsten zijn ook jongeren belasting verschuldigd. Maar waarschijnlijk komen ze qua verdiensten niet boven de belastingkorting uit. Dus is de belastingheffing eigenlijk te zwaar.

Hoe kun je belastingteruggave aanvragen?

Belasting terugvragen lijkt ingewikkeld, maar meestal valt het erg mee. Je kunt namelijk gewoon een aangifte inkomstenbelasting invullen. Dit kan via de website van de Belastingdienst, maar met de aangifte-app is het nog eenvoudiger. Voordat je de aangifte indient zie je al of je belasting terug krijgt of niet. Je loopt dus niet het risico dat je een forse aanslag krijgt.

Hoe is de vraagstelling?

Je hoeft geen verstand van belastingen te hebben voor het terugvragen van de betaalde belasting. De meeste te beantwoorden vragen hoef je niet op te zoeken, maar weet je uit het hoofd. De Belastingdienst vult vooraf ook al gegevens in. Met een beetje geluk zijn de juiste inkomsten al ingelezen. Je hoeft ze dan alleen nog maar te controleren. Het programma of de app loodst je door de aangifte heen. Belangrijke vragen kun je niet overspringen. Pas als ze beantwoord zijn kun je verder.

Wat heb je nodig voor het indienen van de belastingteruggave?

Het BSN (burgerservicenummer) kun je niet zonder. Hetzelfde geldt voor de DigiD. Is er nog geen DigiD bekend voor jouw zoon of dochter? Deze kun je aanvragen op deze website. Kies voor de vooringevulde aangifte. Die heeft als voordeel dat belangrijke gegevens al in de aangifte staan. Houd de jaaropgave wel bij de hand om de gegevens van de Belastingdienst te controleren. Het kost even moeite, maar over een jaar gerekend kan het om een leuk bedrag gaan.

Heeft je zoon of dochter vóór 2020 ook al gewerkt?

Het feestje kan nog groter worden. Je kunt namelijk over vijf jaren nog belastinggeld terug vragen. Dus je kunt nog terug tot 2016. Per jaar vul je een apart aangifteformulier in. Als je de loonstroken bij de hand hebt, kun je in een paar uurtjes alle aangiftes invullen en versturen naar de Belastingdienst. Het versturen gaat uiteraard ook digitaal.

Over vijf jaren gerekend kan er recht bestaan op duizenden euro’s. Wel even de moeite waard dus om hier tijd in te steken. Durf je het zelf niet aan? Je kunt een deskundige inschakelen, maar probeer het in ieder geval eerst zelf. Moeilijk is het namelijk niet.

Wil je meer informatie over de belasting die jij terug kan vorderen? Neem dan gerust contact met ons op.