Erfbelasting voorkomen? Het kan!

Wie een erfenis ontvangt, moet hoogstwaarschijnlijk erfbelasting betalen. Er zijn veel manieren om op erfbelasting te besparen. Denk aan het schenken met de warme hand of het opnemen van een opvullegaat in een actueel testament. Maar is het ook mogelijk om helemaal geen cent af te dragen aan de belasting? Ja, oordeelde de rechtbank van Rotterdam in 2017.

Wat is erfbelasting?

Wat is erfbelasting ook alweer? We frissen uw geheugen graag even op: erfbelasting is de belasting die de erfgenamen betalen over de ontvangen erfenis. Hoeveel belasting afgedragen moet worden, is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen erfgenaam en overledene.

Lees meer over erfbelasting in ons blog: Hoe zit dat met erfbelasting?

Geen erfbelasting betalen

Er zijn vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, maar helemaal onder erfbelasting uitkomen, bleek altijd lastig. Tot in 2017 de rechtbank van Rotterdam een weduwe in het gelijk stelde die verwikkeld was in een zaak met de Belastingdienst. Het scheelde de weduwe 229.064 euro aan erfbelasting.

De vrouw was in gemeenschap van goederen getrouwd. In oktober 2017 liet ze samen met haar man huwelijkse voorwaarden opstellen. Haar man zou 10 procent van alle bezittingen werd krijgen en zijzelf 90 procent. Twee maanden later overleed de man. De Belastingdienst zag de aanpassing naar huwelijkse voorwaarden als schenking, waardoor zij toch erfbelasting moest betalen over de waarde van de erfenis boven de partnervrijstelling.

Schenking

De vrouw spande een rechtszaak aan. Op basis van oude uitspraken van de Hoge Raad, werd ze in het gelijk gesteld. De aanpassing naar huwelijkse voorwaarden was geen schenking en bracht sowieso een groot risico met zich mee: als de vrouw eerder was gestorven, had de man een groot nadeel gehad.

Erfbelasting besparen

Wilt u ook goed voorbereid zijn en wilt u weten hoe u erfbelasting kunt besparen? Of wilt u meer informatie rondom erfrechtplanning? Neem dan contact met mij op.

Bron: Telegraaf.nl

 

Heb je vragen of wil je oriënterende en vrijblijvende afspraak maken? Mee, dan contact met mij op via:

tel. 06-51247843 of email Leon@withoosrisicomanagement.nl 

 

> ERFRECHT

 

Financieel Zeker maakt een testament eenvoudig

Erfrecht is bij veel mensen niet het meest voor de hand liggende onderwerp om bij stil te staan. De stap naar een notaris wordt niet snel gemaakt. Waar kun je beginnen zonder direct kosten te maken?

De nalatenschaps-service van Financieel Zeker biedt uitkomst. Eenvoudig én persoonlijk.

  • Erfrecht in heldere begrijpelijke taal, voor iedereen toegankelijk.
  • Hulp bij het maken van keuzes.
  • U krijgt beter inzicht in de inhoud van uw testament.

Ú bepaalt wat er met uw erfenis moet gebeuren

Het is belangrijk dat u zelf de regie heeft over uw erfenis, niet de overheid of de belastingdienst. De Financieel Zeker adviseur zorgt voor helderheid en geeft aan waarmee u kosten kunt besparen. Over de inhoud van uw testament heeft u dan geen vragen meer, ook niet als u het na een tijdje nog eens doorleest. 

De voordelen van Financieel Zeker:

 

  • een kosteloos en vrijblijvend gesprek bij u thuis;
  • een gespreksverslag in eenvoudige taal, met uw persoonlijke situatie in kaart;
  • persoonlijke begeleiding naar de notaris;
  • controle van de concept-aktes;
  • aanspreekpunt voor al uw vragen en eventuele onduidelijkheden.
Wat als u al een testament heeft?

 

Met onze checklist kunt u eenvoudig controleren of uw huidige testament en volmachten nog actueel zijn. De checklist kunt u bij ons opvragen. 

Nalatenschaps-service in 5 stappen

1. Het vrijblijvende gesprek

De Financieel Zeker adviseur komt bij u thuis. In het vrijblijvende gesprek krijgt u alle informatie over het Nederlandse erfrecht en wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. U krijgt een duidelijke uitleg over alles wat van belang is voor een nalatenschap. Over de gevolgen bij overlijden van u of uw partner, wie de erfgenamen zijn, hoeveel erfbelasting u moet betalen, wat de meest gunstige regeling is voor uw erfgenamen, wat een testament kost en nog veel meer. 

2. Het gespreksverslag

Na het eerste gesprek ontvangt u een persoonlijk en makkelijk leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven. De Financieel Zeker adviseur neemt persoonlijk contact met u op om te informeren of alles duidelijk is. Zo nodig ontvangt u nog een aanvullende uitleg.

De Financieel Zeker adviseur neemt contact op met het notariskantoor en geeft daarbij aan wat voor u belangrijk is. Uw wensen worden ‘vertaald’, zodat de notaris weet in welke vorm het testament moet worden opgesteld. 

3. Het gesprek bij de notaris

De Financieel Zeker adviseur maakt voor u een afspraak bij de notaris en geeft daarbij aan wat uw persoonlijke wensen zijn voor het testament. Met de notaris kunt u de besproken punten nog een keer doornemen. Zijn er op dat moment toch nog onduidelijkheden? Dan wordt hier extra aandacht aan besteed. Zo wordt alles over uw nalatenschap helemaal helder.

4. Controle van de conceptaktes

Het notariskantoor stelt de conceptaktes op, waarin alle besproken punten zijn verwerkt. De aktes worden eerst aan de Financieel Zeker adviseur voorgelegd. Deze controleert of alle gemaakte afspraken en uw persoonlijke wensen goed zijn verwerkt. Zo ja, dan worden de aktes aan u verzonden. 

Als u akkoord gaat met de conceptaktes en er geen verdere vragen zijn, volgt een 2e afspraak bij het notariskantoor. 

5. Het ondertekenen van de aktes bij de notaris

De 2e afspraak bij de notaris is de formele stap. U tekent dan de definitieve aktes en borgt hiermee uw nalatenschap. U ontvangt een exemplaar van uw testament en heeft de zekerheid dat alles wordt geregeld zoals u het wenst. Heeft u op dat moment nog aanvullende wensen? Dan kan dit in overleg worden afgestemd. 

De nalatenschaps-service van Financieel Zeker is maatwerk. Op basis van uw persoonlijke situatie ontstaat een testament dat bij u past. Start met het vrijblijvende gesprek en ontdek de voordelen van Financieel Zeker!

 

Erfrecht:  Testament Nodig of niet?

en nieuwe stap in mijn bezigheden:  Erfrecht!

Vorige week ben ik geslaagd voor het diploma Erfrecht. Ik mag mij nu Federatie Erfrecht Specialist noemen.

Ik kan en mag nu adviseren op het gebied van Erfrecht.

Ik geef je antwoord op vragen als:

Wat gebeurt er wanneer jij of je partner komt te overlijden? 

Kun je van te voren regelen hoe jouw  wensen bij je overlijden worden uitgevoerd en hoe je nalatenschap zal worden verdeeld? 

Hoe kun je voorkomen dat je teveel erfbelasting betaalt?

Is een testament voordelig voor mij?

Welke wensen kan ik opnemen in een testament?

 

Heb je vragen of wil je oriënterende en vrijblijvende afspraak maken? Mee, dan contact met mij op via:

tel. 06-51247843 of email Leon@withoosrisicomanagement.nl